Sociální podnikání

Sociální podnikání spojuje ekonomickou a sociální složku. Sociální složku reprezentuje poskytování pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Jsou mezi nimi handicapovaní, znevýhodněné skupiny obyvatel (např. osoby nad 50 let) nebo dlouhodobě nezaměstnaní. Ekonomická složka je stejná jako u komerčního podnikání a podnik je tedy založen na generování zisku a ekonomické soběstačnosti.

Sociální podnik je tedy kromě svých běžných komerčních aktivit a cílů prospěšný celé společnosti. Sociální podnik má často pozitivní dopad na prostředí, v němž se nachází – např. mateřské centrum má pozitivní vliv na život matek v jeho okolí. Lze tedy říci, že sociální podnikání obecně zahrnuje tři body - řešení otázek zaměstnanosti, sociální začleňování a enviromentální rozvoj.

Zajímavé odkazy

Sociální ekonomika

Přehled sociálních podniků

Sociální podnikání dostane zákon – Parlamentní listy, květen 2014